Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen​. Deze specialist brengt de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer in beeld. Hierbij maakt de arbeidsdeskundige een weging tussen de belasting van de functie en de belastbaarheid van de werknemer, rekening houdend met diens fysieke, mentale en sociale conditie.

Aanwezig arbeidspotentieel benutten

De arbeidsdeskundige onderzoekt of de werknemer kan terugkeren in het eigen werk, of dat het werk passend kan worden gemaakt. Daarnaast geeft de arbeidsdeskundige advies over andere passende functies voor de werknemer binnen of buiten de organisatie, inclusief praktisch toepasbare handvatten voor de leidinggevenden en/of afdeling HR.

De arbeidsdeskundige activiteiten van ArdoSZ

Hieronder geven we een voorstelling van de arbeidsdeskundige activiteiten die wij inzetten, afhankelijk van de behoefte.

Vroegtijdig arbeidsdeskundig advies

Heb je het idee dat een werknemer vastloopt? Vraag dan een preventief arbeidsdeskundig advies aan om uitval te voorkomen.

Lees meer

Aanpak ‘grip op psychische klachten’

Wij activeren en de-medicaliseren waar het kan en bieden werknemers passende verzuimbegeleiding, waarmee we langdurig verzuim zoveel mogelijk voorkomen.

Lees meer

Advisering bij Bezwaar & Beroep

Verhoog de succeskans bij het aantekenen van bezwaar tegen een beslissing van UWV.

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Advies over de re-integratiemogelijkheden van een langdurig zieke werknemer.

Lees meer

Werkplekonderzoek

Een preventief werkplekonderzoek kan uitval voorkomen.

Lees meer

De arbeidsdeskundigen van ArdoSZ

Bij ArdoSZ werken de arbeidsdeskundigen vanuit de visie: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Daarom doen we er alles aan om het aanwezige arbeidspotentieel optimaal te benutten. We focussen ons op: uitval voorkomen, arbeidsmogelijkheden zo helder mogelijk in kaart brengen en zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Bij ArdoSZ werken twintig arbeidsdeskundigen, in opleiding en gecertificeerd en geregistreerd. Wij steken met enthousiasme veel tijd en energie in het opleiden van de arbeidsdeskundigen van de toekomst.

Een arbeidsdeskundige inzetten?

Vraag snel en eenvoudig een offerte aan!

Deze verzuimbegeleiding bieden wij ook: 

•     Casemanagement
•     Driehoek van deskundigheid
•     Re-integratie
•     Mediation
•     Second opinion