Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen​. Deze specialist brengt de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer in beeld. Hierbij maakt de arbeidsdeskundige een weging tussen de belasting van de functie en de belastbaarheid van de werknemer, rekening houdend met diens fysieke, mentale en sociale conditie.

Aanwezig arbeidspotentieel benutten

De arbeidsdeskundige onderzoekt of de werknemer kan terugkeren in het eigen werk, of dat het werk passend kan worden gemaakt. Daarnaast geeft de arbeidsdeskundige advies over andere passende functies voor de werknemer binnen of buiten de organisatie, inclusief praktisch toepasbare handvatten voor de leidinggevenden en/of afdeling HR.

De arbeidsdeskundige activiteiten van ArdoSZ

Hieronder geven we een voorstelling van de arbeidsdeskundige activiteiten die wij inzetten, afhankelijk van de behoefte.

Vroegtijdig arbeidsdeskundig advies

Zodra de bedrijfsarts de belastbaarheid van een zieke werknemer in kaart heeft gebracht en het duidelijk is geworden dat er mogelijkheden zijn, kan de arbeidsdeskundige dit vertalen naar heel concrete handvatten om terug te keren naar werk.

Een advies over werkvermogen, belasting en belastbaarheid aanvragen zonder dat de werknemer ziekgemeld staat? Dat is zeker ook mogelijk! Heb je het idee dat een werknemer vastloopt, dan bestaat de mogelijkheid om een preventief arbeidsdeskundig advies aan te vragen.

Aanpak ‘grip op psychische klachten’

ArdoSZ heeft een eigen en innovatieve werkwijze voor de begeleiding bij psychische problematiek. Wij activeren en de-medicaliseren waar het kan en bieden werknemers passende verzuimbegeleiding  waarmee we langdurig verzuim zoveel mogelijk voorkomen. Onze aanpak start zo snel mogelijk na de verzuimmelding.

Een arbeidsdeskundige geeft een re-integratie advies op basis van belasting en belastbaarheid (het ICF model). Het uitgangspunt: Wat is nog wel mogelijk en draagt bij aan gezondheid en herstel?

Advisering bij Bezwaar & Beroep

Na een WIA-aanvraag beslist UWV of de uitkering wordt toe- of afgewezen. Aan deze beslissing ligt een arbeidsdeskundige beoordeling ten grondslag. Het is mogelijk dat de uitkomst niet de uitkomst is die werkgever of werknemer verwacht had. Dan is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Daarin kunnen onze arbeidsdeskundigen inhoudelijk ondersteunen en adviseren.

Een arbeidsdeskundige expert voert de inhoudelijke gronden aan waardoor de succeskans aanzienlijk wordt verhoogd.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij langdurig verzuim is een  arbeidsdeskundig onderzoek een vast onderdeel binnen de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter.

De mogelijkheden om weer aan het werk te gaan worden onderzocht en dit leidt tot een advies  over de mogelijkheden in eigen, aangepast eigen werk  en ander werk bij de eigen werkgever (spoor 1) of advies over ander werk bij een andere werkgever, het zogenoemde spoor 2.

Werkplekonderzoek

Om uitval te voorkomen kan preventief een werkplekonderzoek worden ingezet. Bij alle functies en alle werkomgevingen kunnen werknemers lichamelijk klachten ontwikkelen. Soms zijn deze zelfs met kleine aanpassingen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan: beeldschermwerk, zwaar lichamelijk werk of repeterend werk. De arbeidsdeskundige brengt in kaart wat de arbeidsbelasting is van de functie en hoe de werksituatie en/of werkplek verbeterd kunnen worden.

Daarnaast kan het werkplekonderzoek onderdeel zijn van het arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige onderzoekt de werksituatie en werkplek en beoordeelt of deze past bij de mogelijkheden van de re-integrerende werknemer. En of er eventuele aanpassingen mogelijk zijn.

De arbeidsdeskundigen van ArdoSZ

Bij ArdoSZ werken de arbeidsdeskundigen vanuit de visie: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Daarom doen we er alles aan om het aanwezige arbeidspotentieel optimaal te benutten. We focussen ons op: uitval voorkomen, arbeidsmogelijkheden zo helder mogelijk in kaart brengen en zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Bij ArdoSZ werken twintig arbeidsdeskundigen, in opleiding en gecertificeerd en geregistreerd. Wij steken met enthousiasme veel tijd en energie in het opleiden van de arbeidsdeskundigen van de toekomst.

Een arbeidsdeskundige inzetten?

Vraag snel en eenvoudig een offerte aan!