ArdoSZ is dé partner voor organisaties die streven naar optimale benutting van het potentieel van hun medewerkers. Door met goed gefundeerde en gerichte maatregelen inzetbaarheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. En door de belastbaarheid en mogelijkheden om te werken zo helder mogelijk in beeld te brengen, als zich ondanks alle voorzorgen toch verzuim of arbeidsongeschiktheid voordoet.

Optimale benutting van aanwezig potentieel

ArdoSZ is ontstaan vanuit het inzicht dat optimale benutting van aanwezig potentieel altijd de beste insteek is voor alle partijen. Voor de werknemer, die graag duurzaam en plezierig aan de slag wil blijven, en die bij (dreigend) verzuim zijn inkomen en maatschappelijke positie op het spel heeft staan. Maar ook voor de werkgever, die waardevol talent aan zijn organisatie moet zien te binden, en die bij ziekte of arbeidsongeschiktheid grote financiële schade kan lijden.

Nuchtere, proactieve partner die u scherp houdt

Wij zijn een nuchtere, proactieve partner voor organisaties die scherp gehouden willen worden bij het organiseren van hun bedrijfsgezondheidszorg. Als onderdeel van de Acture Groep beschikken we over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van effectief verzuimmanagement. We weten hoe we ziekte en uitval moeten oplossen, maar ook hoe we ze kunnen voorkomen. We brengen snel in kaart of u aan alle regels voldoet en of u geen kansen mist. Zien we ruimte voor verbetering, dan krijgt u van ons een praktisch voorstel en professionele ondersteuning.

Gecertificeerde, ambitieuze arbodienstverlener

Als gecertificeerde arbodienstverlener heeft ArdoSZ alle kernexpertises in huis die de arbowetgeving verplicht stelt. We voldoen aan de wettelijke en professionele eisen van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) en het werkveldspecifieke Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten. Ons lidmaatschap van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) en onze ISO9001, ISO/IEC27001 en ISO/IEC27701 certificaten staan garant voor een professionele, op systematische verbetering gerichte bedrijfsvoering. Klik hier voor ons certificaat.

Meer weten?