Wij werken vanuit de visie dat het hebben en behouden van werk de beste inkomenszekerheid is. Want niemand wil aan de zijlijn staan. Werk is waardevol. Het zorgt voor inkomen, vergoot het gevoel van eigenwaarde, geeft de mogelijkheid voor persoonlijke groei en zorgt voor betrokkenheid bij de maatschappij. Soms zorgt ziekte en/of arbeidsongeschiktheid ervoor dat het uitvoeren van de eigen werkzaamheden niet meer (volledig) lukt. Het is dan belangrijk om, zodra het kan, met ondersteuning en begeleiding van onze professionals te onderzoeken welke mogelijkheden er nog wél zijn.

Welke re-integratietrajecten zijn er?

Binnen de re-integratie wordt gesproken over spoor 1 en spoor 2. We leggen je graag uit wat het verschil is:

  • Spoor 1: Wanneer de mogelijkheden bij de eigen werkgever worden onderzocht heet dit spoor 1. Het re-integratiedoel is terugkeer in eigen functie, het aanpassen van de eigen functie zodat deze passend gemaakt kan worden of een andere functie bij de eigen werkgever.
  • Spoor 2: Wanneer de mogelijkheden bij een andere werkgever worden onderzocht heet dit spoor 2. Het re-integratiedoel is dan een passende functie bij een andere werkgever.

In beide gevallen is de betrokkenheid van een arbeidsdeskundige belangrijk. Deze specialist vertaalt de beoordeling van de bedrijfsarts naar concrete werkmogelijkheden en geeft de werkgever en werknemer praktisch advies.

Spoor 1

Bij re-integratie spoor 1 is het erg belangrijk dat werknemer en werkgever met elkaar in gesprek blijven om de mogelijkheden te onderzoeken. Welke taken kunnen nog wel uitgevoerd worden? Hoe kunnen we de functie aanpassen? Zijn er hulpmiddelen nodig? Input hiervoor wordt geleverd vanuit de arbeidsdeskundige, waarna de casemanager samen met werknemer en werkgever aan de slag gaat met de re-integratieactiviteiten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een jobcoach; het tijdelijk één-op-één begeleiden van de werknemer bij het herstellen van arbeidsritme en belastbaarheid.

Spoor 2

Als re-integratie van de werknemer in de eigen functie niet meer mogelijk is of er twijfel bestaat of terugkeer in eigen werk nog tot de mogelijkheden behoort, dan is re-integratie spoor 2 verplicht. ArdoSZ zorgt ervoor dat de werknemer en werkgever bij dit traject ondersteunt worden door een re-integratiebegeleider die de zoektocht naar een nieuwe passende functie begeleidt, coacht en activeert.

Re-integratietraject inzetten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan