ArdoSZ helpt je om te zorgen voor een vitale, veilige en gezonde werkplek. Zo houdt je werknemers duurzaam aan het werk, borg je de continuïteit van je organisatie en houdt je grip op de kosten. De inzet van onze preventieve diensten ondersteunen je daarbij.

RI&E

Inzicht in de risico’s van verzuim

Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de risico’s die potentieel verzuim veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat er structuur wordt aangebracht in een preventieve aanpak. Dat begint met het opstellen of het toetsen van een RI&E. In de meeste gevallen ben je als werkgever verplicht om in het bezit te zijn van een actuele RI&E.

Lees meer

Preventief spreekuur

Voorkomen van verzuim

Medewerkers die goed het werk uit kunnen voeren hebben een optimale balans tussen de belasting van het werk en de eigen belastbaarheid. Wanneer belasting en belastbaarheid niet in balans zijn, ontstaan er gezondheidsrisico’s die zowel de werknemer als de werkgever kunnen schaden. Iets wat je natuurlijk wil voorkomen. De Bedrijfsarts geeft advies: onpartijdig, onafhankelijk en adviserend

Lees meer

Health Check (PMO/PAGO)

Investeren in preventie: goed werkgeverschap én levert geld op!

Het preventief medisch onderzoek (PMO) of het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een basiselement voor je organisatie. Hiermee benut je optimaal het beschikbare werkvermogen. Naast het feit dat je voldoet aan de wettelijke verplichting, identificeer je problemen en verzuimveroorzakers binnen je organisatie.

Lees meer

Organisatiescan | nul-meting

Behoeften, ontwikkelmogelijkheden en kansen objectief in beeld

Vitaliteit is de fundering van een goed werkvermogen van werknemers. Dit geldt zowel voor een medewerker als individu, alsmede de organisatie als collectief. Om de factoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van werknemers kwalitatief in kaart te brengen heeft ArdoSZ de organisatiescan als 0-meting.

Lees meer

Vroegtijdige inzet arbeidsdeskundige

Preventief activeren en benutten van werkvermogen

Een advies over werkvermogen, belasting en belastbaarheid aanvragen zonder dat werknemer ziekgemeld staat? Dat is zeker ook mogelijk! Heb je het idee dat je werknemer vastloopt, dan bestaat de mogelijkheid om een preventief arbeidsdeskundig advies aan te vragen.

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Veiligheid verhoogt vitaliteit

Een werknemer kan op de werkvloer geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie zijn hier voorbeelden van. De werkgever is verantwoordelijk voor optimale arbeidsomstandigheden van de werknemers.

Lees meer

Mediaton

Werken naar de oplossing

Is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie of een (dreigend) conflict tussen werknemer en werkgever? Dan is mediaton mogelijk een oplossing. Wanneer onenigheid of een verschil van inzicht ontstaat, wordt het soms lastig om hier samen op een goede manier uit te komen. Werkplezier vermindert voor beide partijen en dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor prestaties op de werkvloer.

Lees meer

Werkplekonderzoek

Uitval voorkomen

Om uitval te voorkomen kan preventief een werkplekonderzoek worden ingezet. Bij alle functies en alle werkomgevingen kunnen werknemers lichamelijk klachten ontwikkelen. Soms zijn deze klachten met kleine aanpassingen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan: beeldschermwerk, zwaar lichamelijk werk of repeterend werk.

Lees meer

Verzuimdata analyse

Inzicht in de daadwerkelijke pijnpunten

ArdoSZ adviseert op basis van data, kennis en ervaring. We vinden het van essentieel belang dat advies voortvloeit vanuit objectieve verzuimdata. Wij combineren verschillende variabelen en parameters waarmee we jouw organisatie diepgaande inzichten bieden.

Lees meer

Direct een offerte ontvangen of een afspraak inplannen?

Laat hier weten hoe we je kunnen bereiken. Een van onze accountmanagers neemt binnen één werkdag contact met je op voor een offerte op maat.