Als een werknemer twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij verzoeken om een second opinion. ArdoSZ ziet zo’n verzoek als een kans om samen medische begeleiding van topniveau te realiseren. Want of het oordeel van een tweede bedrijfsarts nu een bijstelling of een bevestiging oplevert, het heeft alleen toevoegde waarde als de kwaliteit van de bovenste plank is.

Kwaliteit staat op één!

De titel zegt het al, de bedrijfsartsen van ArdoSZ werken bij second opinions op basis van het principe dat kwaliteit van de ziektebegeleiding voorop staat. Én dat de werknemer tevreden is over de beoordeling en het bijbehorende advies. Het doel is namelijk niet om te bepalen wie gelijk heeft, maar gaat erom dat in gezamenlijkheid de best mogelijke medische begeleiding gerealiseerd wordt. Onze specialisten denken mee met de eerste bedrijfsarts en fungeren daarbij als deskundig klankbord. Op deze manier vinden we een oplossing waar werkgever én werknemer mee aan de slag kunnen.

Medische professionals

Bij de procedure zijn medische professionals betrokken. Een verzoek tot een second opinion mag de bedrijfsarts namelijk alleen afwijzen op basis van zwaarwegende argumenten. Een second opinion vindt plaats volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure. Of de procedure meerwaarde heeft, wordt voorafgaand bepaald door de betrokkenheid van medische professionals.

De kracht van specialistische expertise

ArdoSZ zet voor second opinions bedrijfsartsen in die over de specialistische expertise beschikken die nodig is om een oordeel met meerwaarde te bieden. Bij het formuleren van hun adviezen kunnen deze professionals bovendien terugvallen op een multidisciplinair team, waar ook verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen deel van uitmaken. Deze gebundelde medische en arbeidsdeskundige expertise garandeert dat de mogelijkheden en beperkingen waar nodig vanuit meerdere professionele gezichtspunten zijn afgewogen.

Second opinion inzetten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Meer producten en diensten

•     Casemanagement
•     De driehoek van deskundigheid
•     Re-integratie
•     Mediation