Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor niemand prettig. Daarom heeft iedereen – werkgever, werknemer, de samenleving – er belang bij dat de belastbaarheid en mogelijkheden om te werken zo helder mogelijk in beeld komen. ArdoSZ is er op basis van jarenlange uitvoering van de Ziektewet en de WGA van overtuigd dat gebundelde medische en arbeidsdeskundige expertise hierbij de sleutel is.

Excellente begeleiding en beoordeling, helder perspectief

Als gespecialiseerde uitvoerder sociale zekerheid heeft ArdoSZ ruime ervaring met alle aspecten van effectieve begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben geleerd dat het altijd de combinatie van medische en arbeidsdeskundige expertise is die het verschil maakt. Bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vormen samen een driehoek van deskundigheid die cruciaal is voor beoordeling van de belastbaarheid en de mogelijkheden voor werkhervatting.

Binnen de driehoek van deskundigheid is de rolverdeling als volgt:

  • De bedrijfsarts is gespecialiseerd in beoordeling van de werkomstandigheden en de mogelijkheden en voorwaarden voor re-integratie.
  • De verzekeringsarts is expert in de beoordeling en inventarisatie van de belastbaarheid.
  • De arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het beoordelen van en adviseren over concrete mogelijkheden (functies) om te werken.

Optimale ondersteuning en advies door samenwerking

De situaties die de deskundigen binnen de driehoek beoordelen, lopen in de praktijk sterk uiteen. Maar in alle gevallen geldt dat de experts in kwestie alleen optimale ondersteuning en advies kunnen bieden door goed samen te werken, en actief kennis en inzichten uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • grondig doordachte voorstellen voor interventies die werkhervatting dichterbij brengen;
  • een betrouwbare inschatting vooraf van de uitslag van de WIA-keuring;
  • een onderbouwd verzoek om een WIA-(her)beoordeling wegens volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Meer producten en diensten

•     Second opinion
•     Preventief spreekuur