COVID-19 en rol van de werkgever

Hoewel de coronacijfers nog altijd de goede kant op gaan is het de vraag hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt na de zomer. De kans op een coronapiek in de herfst is reëel. Ook als werkgever heb je nog steeds te maken met uitdagingen die worden veroorzaakt door het virus. Zo zien we nog steeds ziekmeldingen binnenkomen door COVID-19, wat impact heeft op de arbeidscontinuïteit binnen je organisatie. Maar we zien ook de problemen die COVID-19 op de lange termijn met zich meebrengt, zoals het Long COVID/ post COVID syndroom. Dit heeft een zeer grote rol gespeeld in de toename aan WIA-instromers in 2021, die meer dan dubbel zo hoog was dan verwacht. Zo zorgt het virus voor veel schadelast op zowel de korte als de lange termijn voor je organisatie.

Na meer dan twee jaar ervaring en kennis te hebben opgedaan wordt de verantwoordelijkheid vanaf nu bij de werkgever neergelegd. De werkgever heeft de afgelopen jaren kunnen leunen op de landelijke maatregelen van de overheid en het RIVM. Nu deze zijn opgeheven, worden werkgevers verplicht om zelf de risico’s van COVID-19 in te schatten en te beheersen. Het kabinet wijst erop dat de werkgever verplicht is een actuele RI&E te hebben met alle arbeidsrisico’s, dus ook de risico’s die COVID-19 met zich meebrengt.

Hybride werken brengt risico’s mee
Hybride werken is in korte tijd zeer populair geworden. In eerste instantie vanuit noodzaak, maar inmiddels voornamelijk wegens vitaliteit. Zowel vanuit de politiek als vanuit de werkende mens is er veel draagvlak voor hybride werken, met name in de grote arbeidsorganisaties. Deze veranderende werkomgeving brengt risico’s met zich mee, die meegenomen moeten worden in de RI&E van je organisatie. De RI&E zal per functiegroep in kaart moeten brengen of medewerkers alleen op locatie werken, deels thuis en deels op locatie werken of volledig vanuit huis werken. Verder is het van belang gedegen voorlichting en hulpmiddelen te verzorgen voor het gezond gebruiken van een flexibele werkplek. Maar hoe geef je hier nou invulling aan?

Maatregelen voor werkgevers
Als werkgever dien je eigen verantwoordelijkheid te pakken. Des te belangrijker nu het najaar, waarin het meeste verzuim voorkomt, weer voor de deur staat. Een aantal maatregelen die je bij voorbaat zelf al kan nemen:

  • Maak een communicatieplan: sluit aan bij bekende motivatiefactoren om de kans te vergroten dat medewerkers nut en noodzaak van maatregelen omarmen.
  • Anticipeer vooraf: inventariseer mogelijkheden voor alternatieve werkzaamheden, onderzoek of medewerkers bij eventuele quarantaine doorbetaald kunnen worden, check of de bedrijfscultuur en omgangsvormen voldoende ruimte bieden voor overleg.
  • Zorg voor draagvlak: betrek de preventiemedewerker, OR en/of andere medewerkers waar mogelijk bij het opstellen van afspraken, voorschriften en interventies.

ArdoSZ helpt je graag!
Onze kerndeskundigen staan voor je klaar om een aanvullende RI&E op stellen zodat je compleet en compliant bent als het gaat om arbeidsrisico’s en Arbowetgeving. Dit helpt je verzuim te voorkomen en de werkomgeving van je organisatie te verbeteren.

Ben je benieuwd wat je nog meer kan doen als organisatie? Neem contact op met één van onze consultants via preventie@ardosz.nl of vul eenvoudig het aanvraagformulier in op onze website.