De sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Wie binnen dit domein actief is, zal zijn kennis en vaardigheden daarom voortdurend moeten onderhouden. ArdoSZ verzorgt inspirerende bijeenkomsten voor nascholing en kennisdeling. Dé manier om u door topexperts te laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen en kennis uit te wisselen met vakgenoten!

Samenwerking tussen medische en arbeidsdeskundige professionals

Als gespecialiseerde medische uitvoerder sociale zekerheid voelt ArdoSZ zich mede verantwoordelijk voor de wijze waarop het sociale stelsel functioneert. Wij zijn ervan overtuigd dat optimale samenwerking tussen medische en arbeidsdeskundige professionals hierbij cruciaal is. Bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige maken samen het verschil. Daarom dragen we graag bij aan kennisontwikkeling en uitwisseling van visies en ervaringen tussen deze beroepsgroepen.

Interactief en praktijkgericht

  • Onze bijeenkomsten zijn gericht op nascholing én kennisdeling, en leveren opleidingspunten op voor uw accreditatie of certificering.
  • In alle gevallen staat interactiviteit voorop: kennisoverdracht is waardevoller als er actieve uitwisseling is van ervaringen en gezichtspunten.
  • We staan niet alleen stil bij de betekenis van nieuws en ontwikkelingen, maar toetsen die ook aan de praktijk.
  • Waar mogelijk gaan we met alle drie de beroepsgroepen aan de slag met concrete casuïstiek. Zo voeden en informeren experts elkaar en verbeteren we de onderlinge samenwerking.

Vragen?

U kunt altijd contact opnemen met ons team wanneer u meer vragen heeft. Navigeer hiervoor naar onze contactpagina of stuur een e-mailbericht aan info@ardosz.nl.