Tal van professionals leveren in ons land bijdragen aan bedrijfsgezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar echt sámenwerken doen ze nog weinig. ArdoSZ weet uit ervaring dat juist de wisselwerking tussen deskundigen het verschil maakt. Zowel op het gebied van preventie als bij de inschatting en realisatie van werkend perspectief.

Bruggen bouwen om samen het verschil te maken

Bedrijfsgezondheidszorg en sociale zekerheid hebben in ons land veel weg van een eilandenrijk. Iedere discipline heeft er zijn eigen domein. En ieder domein herbergt zijn eigen expertise en beroepsgroep. Als jonge en dynamische organisatie bouwt ArdoSZ bruggen tussen de bewoners van dit eilandenrijk. Wij willen uitwisseling van kennis en ervaringen stimuleren.

 

Samenwerken en kennis uitwisselen

We doen dit vanuit de overtuiging dat deze uitwisseling altijd leidt tot de beste kennisontwikkeling en resultaten. Door samen te werken, kunnen we kleur geven aan een werkterrein dat nog te vaak puur vanuit grijze wettelijke kaders wordt benaderd. Specialismen zijn er zeker niet voor niets. Maar juist waar ze elkaar raken, ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Want hoewel het soms misschien wel eens botst en schuurt, liggen daar ook de kansen voor kruisbestuiving.

 

Zorgen voor gezamenlijke focus

ArdoSZ geeft deze wisselwerking een extra impuls door specialisten te voorzien van data uit honderdduizenden verzuimdossiers. Hieraan ontlenen wij unieke inzichten in de factoren die een verhoogde kans geven op verzuim en arbeidsongeschiktheid. We dagen onze professionals uit om die te koppelen aan de uitkomsten van RI&E’s, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en verzuimanalyses. Zo scheppen we een natuurlijke stimulans voor overleg en gezamenlijke focus.

 

Betekenisvol adviseren en verbeteren

Door bruggen te bouwen, elkaar op te zoeken en kennis en ideeën uit te wisselen, komen we tot preventieve adviezen die hout snijden. Tot vroegtijdige interventies die het verschil maken. Tot verbeteringen die werkgever en werknemer verder brengen en perspectief geven. Kortom, tot de dienstverlening waar écht goede bedrijfsgezondheidszorg uiteindelijk om draait.

Meer weten over onze missie & visie?