Onderdeel van de vooruitstrevende Acture Groep

ArdoSZ is onderdeel van de Acture Groep, een bedrijvencollectief dat de volledige bedrijfskolom omvat en voortdurend bezig is met het ontwikkelen van nieuwe ideeën, producten en diensten. We hebben een heldere eigen visie en leveren geregeld actieve bijdragen aan verdere verfijning van de bedrijfsgezondheidszorg en het sociale stelsel in Nederland. Deze gezamenlijke ambitie staat garant voor een gedeelde, op innovatie gerichte bedrijfscultuur én volop interessante ontwikkelkansen en loopbaanpaden.