Als achter verzuim of arbeidsongeschiktheid complexe problematiek schuilgaat, is het vaak niet eenvoudig om er grip op te krijgen. ArdoSZ heeft experts in huis die in de beoordeling van zulke situaties zijn gespecialiseerd. Zij helpen u graag aan een deskundige en grondig onderbouwde inschatting van de belastbaarheid en mogelijkheden om te werken. Zo krijgt u altijd duidelijkheid en een helder perspectief!

Advies en ondersteuning van experts

De praktijk leert dat herstel en werkhervatting niet altijd vanzelfsprekend zijn. Waar specialistische expertise ontbreekt of verschillen van mening of inzicht ontstaan, kan gemakkelijk stagnatie optreden. Of werkgever, werknemer en/of uitvoerder raken verzeild in een procedure voor bezwaar & beroep. In zulke gevallen maken het advies en de ondersteuning van de experts van ArdoSZ het verschil.

Overzichtelijke rapportage, helder advies

Wij bieden altijd een grondige medische en arbeidsdeskundige analyse van de situatie en alle stukken, en waar nodig een lichamelijk of psychisch onderzoek. Op basis hiervan ontvangt u een overzichtelijk rapport met een helder advies over de belastbaarheid en mogelijkheden om te werken. En omdat onze adviezen zijn gebaseerd op gebundelde medische en arbeidskundige expertise, weet u zeker dat de mogelijkheden en beperkingen vanuit verschillende professionele gezichtspunten zijn afgewogen.

Optie bij bezwaar en beroep: inzet medisch gemachtigde

Bent u partij in een procedure voor bezwaar en beroep bij UWV of de rechtbank, dan kan onze dienstverlening ook gestalte krijgen door inzet van een medisch gemachtigde. In zo’n procedure spelen medische gegevens een sleutelrol, en de beoordeling ervan is voorbehouden aan medische professionals. Met de inzet van een gespecialiseerde medisch gemachtigde van ArdoSZ verzekert u zichzelf van belangenbehartiging van topniveau!

Meer producten en diensten

•     Arbodienstverlening
•     Verzuimbegeleiding
•     Second opinion

Interesse? Vraag vrijblijvend een offerte aan